podpoř

Jsme tak trochu neobvyklá neziskovka. Jsme neziskovka, jejíž cílem je generovat zisk. Tvoříme totiž svobodné finance pro neziskový sektor. A co to znamená? Veškerý náš zisk darujeme vybraným neziskovým organizacím (viz níže), které mohou s financemi naložit tak, jak aktuálně nejvíce potřebují.

NEZISKOVKY, KTERÉ PODPORUJEME

SPOLEČNOST PRO RANOU PÉČI OSTRAVA

Společnost pro ranou péči Ostrava poskytuje odborné služby, podporu a pomoc rodinám, ve kterých se narodilo dítě se zrakovým či kombinovaným postižením, a to na území celého Moravskoslezského kraje. Pro své klienty zajišťuje sociální poradenství, funkční vyšetření zraku, poradenství k podpoře psychomotorického rozvoje, vzdělávání i setkávání rodičů

CCBC

CCBC (Czech Coalition for Biodiversity Conservation) je platforma pro spolupráci organizací a projektů, které působí na poli ochrany biodiverzity a rozvojové pomoci. Společnými silami přispívají k ochraně životního prostředí a rozvojové pomoci tam, kde je to nejvíce potřeba, a to prostřednictvím vzdělávání veřejnosti, ekologických kampaní, pořádání konferencí a publikační činnosti.

SAVE ELEPHANTS

Misi na záchranu slonů v Africe organizace Save Elephants podporujeme provozem obchodu v Karviné od roku 2015. Ve Střední Africe jsou kvůli svým klům ročně zabity tisíce slonů. Společnost Save Elephants založená dobrodruhem, cestovatelem a aktivistou Arthurem Sniegonem bojuje různými způsoby proti pytláctví slonů a ilegálnímu obchodu se slonovinou.

MOBILNÍ HOSPIC ONDRÁŠEK

Pro člověka s vážným onemocněním, kde již není možná další léčba a jeho život se chýlí ke konci, je pobyt doma v kruhu nejbližších, tím největším darem. Domácí hospicová péče zajišťuje svým klientům a jejich rodinám odborné zdravotní, sociální i psychologické služby a poradenství a je tady pro všechny, kteří chtějí prožít poslední okamžiky se svou milovanou osobou v teple svého domova.

KOLA PRO AFRIKU

Posláním organizace Kola pro Afriku, o.p.s. je umožnit dětem v Africe cestu ke vzdělání, a to prostřednictvím kol, která darují lidé v České republice. Díky kolům přivezeným do Gambie mají tamní děti možnost dostat se do školy a vzdělávat se. To jim pomáhá získat větší možnosti pracovního uplatnění a zvýšit občanský status.

ŽEBŘÍK

Denní stacionář Žebřík, o.p.s. poskytuje své služby lidem s mentálním postižením a jejich rodinám. Svým klientům zajišťuje nezbytnou míru podpory vedoucí k nezávislému a plnohodnotnému životu a umožňuje jim setkávání s vrstevníky v přátelském a podpůrném prostředí.

žebřík

Denní stacionář Žebřík, o.p.s. poskytuje své služby lidem s mentálním postižením a jejich rodinám. Svým klientům zajišťuje nezbytnou míru podpory vedoucí k nezávislému a plnohodnotnému životu a umožňuje jim setkávání s vrstevníky v přátelském a podpůrném prostředí. Žebřík svým uživatelům nabízí činnosti jako muzikoterapie, arteterapie, pracovní činnosti, práce na PC nebo kurz práce s penězi, které vedou k rozvoji jejich osobnosti, zájmů i životních cílů.

KOLA PRO AFRIKU

Posláním organizace Kola pro Afriku, o.p.s. je umožnit dětem v Africe cestu ke vzdělání, a to prostřednictvím kol, která darují lidé v České republice. Díky kolům přivezeným do Gambie mají tamní děti možnost dostat se do školy a vzdělávat se. To jim pomáhá získat větší možnosti pracovního uplatnění a zvýšit občanský status.