Denní stacionář Žebřík, o.p.s. poskytuje své služby lidem s mentálním postižením a jejich rodinám. Svým klientům zajišťuje nezbytnou míru podpory vedoucí k nezávislému a plnohodnotnému životu a umožňuje jim setkávání s vrstevníky v přátelském a podpůrném prostředí.