Společnost pro ranou péči Ostrava poskytuje odborné služby, podporu a pomoc rodinám, ve kterých se narodilo dítě se zrakovým či kombinovaným postižením, a to na území celého Moravskoslezského kraje. Pro své klienty zajišťuje sociální poradenství, funkční vyšetření zraku, poradenství k podpoře psychomotorického rozvoje, vzdělávání i setkávání rodičů