Posláním organizace Kola pro Afriku, o.p.s. je umožnit dětem v Africe cestu ke vzdělání, a to prostřednictvím kol, která darují lidé v České republice. Díky kolům přivezeným do Gambie mají tamní děti možnost dostat se do školy a vzdělávat se. To jim pomáhá získat větší možnosti pracovního uplatnění a zvýšit občanský status.