Naši partneři

Zvláštní poděkování patří všem, kteří nás podporují mimořádnou pomocí. Finančně, věcnými dary, poskytnutím prostor nebo svých služeb.

Děkujeme, jsme šťastní, že vás máme!