Naši partneři

Zvláštní poděkování patří všem, kteří nás podporují mimořádnou pomocí. Finančně, věcnými dary, poskytnutím prostor nebo svých služeb.

Děkujeme, jsme šťastní, že vás máme!

Děkujeme společnosti Globus za finanční podporu kampaně „Daruji pro Moment“.
Z grantu Lepší svět Globus byla podpořena částkou 130 000,-Kč.