Kdo jsme

MOMENT charity shops

MOMENT ČR je obecně prospěšná společnost, která prostřednictvím provozu sítě dobročinných obchodů pod názvem MOMENT charity shops finančně podporuje další neziskové organizace.

Naše fungování je postaveno na principu dárcovství a prodeje použitého oblečení a dalších věcí z domácností našich spoluobčanů.
Lidé do našich obchodů přímo nebo i prostřednictvím organizovaných sbírek věnují věci, které už sami nepotřebují, jiní je u nás nakoupí a my ze zisku z jejich prodeje finančně podporujeme vybrané veřejně prospěšné projekty.

Již více než 6 let spolu s vámi takto snadno a efektivně pomáháme potřebným. Postupem času jsme vybudovali 8 obchodů na podporu 7 neziskových organizací.

Hlavní myšlenky

Prvotní myšlenka

Společnost MOMENT ČR, o.p.s. vznikla v roce 2012 inspirací západoevropským systémem komunitního financování veřejně prospěšných projektů, tzv. charity shops.

Jednoduchý a účinný model propojuje podporu rozvoje občanské zodpovědnosti s finanční podporou konkrétních sociálně a enviromentálně prospěšných projektů.

Zakladatelé MOMENT ČR, o.p.s. byli jedni z prvních v ČR, kteří před pěti lety tímto způsobem začali podporovat neziskové organizace.

Poslání

Naším posláním je zakládání a provoz dobročinných obchodů pod názvem MOMENT charity shops, které svou činností podporují další neziskové organizace.
Poskytujeme svobodné finance pro fungování vybraných veřejně prospěšných projektů.

Cíle

- Podporujeme svobodné financování veřejně prospěšných projektů.
- Podporujeme rozvoj dobrovolnictví.
- Zaměstnáváme lidi se zdravotním či sociálním znevýhodněním.
-Podporujeme rozvoj komunitního života.
-Propagujeme neziskový sektor.

Jak to funguje

Alfou a omegou našeho fungování jsou věcné dary přinesené lidmi do našich obchodů či získané prostřednictvím organizovaných sbírek

darované věci třídíme podle kvality v našem
centrálním skladu...

...vybrané kousky distribuujeme k prodeji
do našich obchodů...

...zisk z prodeje zasíláme na sbírková konta podporovaných neziskových organizací

Vše probíhá formou veřejné sbírky registrované a kontrolované krajským úřadem Moravskoslezského kraje.

Nejsme jenom obchod

Zaměstnáváme lidi ohrožené na trhu práce

Ve spolupráci s úřadem práce zaměstnáváme lidi z různých důvodů hůře uplatnitelné na trhu práce - dlouhodobě nezaměstnané, starší 50 let, pečující o malé děti.
Během roční práce u nás tito lidé obnoví své pracovní návyky, posílí své sebevědomí, sociální a komunikační dovednosti, získají novou pracovní zkušenost. To vše zvyšuje jejich šance na budoucí pracovní uplatnění.


Podporujeme dobrovolnictví

Dobrovolnictví je jedním z pilířů našeho fungování - dobrovolníci pomáhají v našich obchodech, spolupracujeme s firmami, které podporují dobrovolnictví svých zaměstnanců, dlouhodobě spolupracujeme s lidmi, kteří Momentu přispívají svými odbornými znalostmi a dovednostmi.


Posilujeme ve veřejnosti vědomí společenské odpovědnosti

Do jednoduchého a efektivního systému komunitního financování neziskových projektů se snažíme zapojovat místní komunitu. Aktivně oslovujeme blízké firmy, školy, úřady, obce a další instituce, povzbuzujeme jejich zapojení především formou organizovaných dobročinných sbírek.


Propagujeme neziskový sektor

Partnerské neziskové organizace nepodporujeme pouze finančně, různými formami se věnujeme se také propagaci jejich činnosti a šíření dobrého jména.